Hỗ trợ

Phương thức vận chuyển

Oct 07, 2015 | WinWins.vn
  • 2375

PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

CÁC NHÀ VẬN CHUYỂN LIÊN KẾT

- Viettel Post
- VNPT

Vận chuyển hàng nội thành trong vòng 1 ngày
Vận chuyển ngoại tỉnh trong vòng 3-5 ngày 

 

KHÁC

Thông qua các chành xe, vận chuyển riêng khi có yêu cầu phía khách khàng